Центрально-Міський район. ДЮСШ № 3

 

Інформація для батьків

            З давніх часів добре відомий і абсолютно надійний спосіб зміцнення здоров’я і збільшення довголіття - спорт, спосіб, що вимагає не дорогих лікарських препаратів і технічних пристосувань, а тільки волі і деяких зусиль над собою. Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній культурі суспільства. Він є ефективним засобом фізичного виховання. Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення, і в цьому плані спорт має міжнародне значення.
            Рухова активність - найважливіша умова нормальної життєдіяльності людей, а тим часом ми рухаємося, все менше і менше: на роботу і з роботи, сама робота з впровадженням досягнень науково-технічної революції все менше пов’язана з фізичною працею, удома ми теж частіше сидимо, чим рухаємося. Чи є вихід з тривожного положення, що створилося? Є. І вихід цей нам надає заняття спортом. Спорт люблять всі. Але і любити спорт можна по-різному. Якщо ви годинами сидите перед екраном телевізора, з цікавістю спостерігаючи за захоплюючими поєдинками хокеїстів або змаганнями фігуристів, користь для вас від такої любові до спорту буде рівна нулю. Не більше користі принесе вам і регулярний вихід на стадіони і в спортивні зали, де ви займаєте місця на трибунах, хвилюєтеся і переживаєте за своїх улюбленців, але, не роблячи зовсім нічого з того, що могло б принести реальну користь вашому здоров’ю.    
           Під час виконання фізичних вправ внаслідок поглиблення дихання збільшується життєва ємкість легенів, і організм засвоює        більше кисню. Під впливом систематичних занять фізичними вправами виникають помітні зміни і в обміні речовин. Підвищується здатність організму розщеплювати і синтезувати глікоген, активізується функція ферментативних систем, пoліпшується функція залоз внутрішньої секреції. У людини поліпшується апетит. Усі функції шлунково-кишкового тракту, як-то: моторна, секреторна та хімічна — нормалізуються. Ми бачимо, що систематичні заняття фізичною культурою дуже добре впливають на організм як здорової, так і хворої людини. 
       Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній культурі суспільств. Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні соціальні функції.  Спорт є ефективним засобом фізичного виховання Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення, І в цьому плані спорт має міжнародне значення.

 

 

Визначальною функцією спорту є змагальна функція. Змагальній діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій, умов їх виконання і способів оцінки досягнень. Все це обумовлено відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними класифікаціями та правилами змагань. Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті -досягнення найвищого результату, вираженого в умовних показниках перемоги над суперником або в інших показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень. Змагальна діяльність допомагає виявляти резервні можливості людини. Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення ефективності змагальної діяльності, з другого — сприяє всебічному вихованню соціально активної особистості. Однак, спортивна діяльність сама по собі бажаного виховного ефекту не забезпечує. Вплив спорту може мати як позитивний, так і негативний ефект. Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку до різних видів суспільної діяльності і покликана сприяти всебічному розвитку людини, удосконалювати й фізичні і духовні здібності, розширювати арсенал життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність  у складних умовах. Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення здоров'я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних смаків. Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці через згуртування виробничих колективів, встановлення сприятливого психологічного мікроклімату, впровадження норм і правил здорового способу життя.
       Заняття спортом, виступи на різноманітних змаганнях, спілкування між спортсменами, досягнення значних результатів і їх висвітлення в пресі, по радіо і телебаченні роблять людину більш дисциплінованою, зібраною, ввічливою, обізнаною, ерудованою, інтелектуальною, гуманнішою, морально стійкою.            Фізичні навантаження при трудових процесах, природних рухах людини, заняттях спортом впливають на всі системи організму, у тому числі і на м'язи. М'язи - активна частина рухового апарата.

   

 


1
2